Vi kan idag endast leverera till Svenska adresser.
(Köp gjorda med leveransadresser utanför Sverige levereras / återbetalas ej)

1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund” eller ”du”) gör ett köp från New Wave Mode AB, 556312-5771, Åkarevägen 18, 455 83 Dingle (”Cutter & Buck” eller ”vi”) via Webbplatsen www.cutterbuck.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Genom att använda Webbplatsen och/eller göra en beställning, godkänner du att följa bestämmelserna som anges i Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning. Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Webbplatsen vid en viss given tidpunkt, innebär inte en garanti för att samtliga produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt och förbehåller oss för att produkter inte finns i lager. Cutter & Buck förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2. PRISER
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25 %. Om momssatsen som gäller vid beställningsdatumet ändras efter att beställningen har gjorts, kommer denna ändring att återspeglas i priset på varorna, utan att du meddelas om detta.
Se separat information gällande fraktkostnader. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer. Vid uppenbar felaktig prissättning p.g.a. tekniskt eller mänskligt fel förbehåller Cutter & Buck sig rätten att annullera en order och återbetala kunden.

3. KÖP- OCH KUNDUPPGIFTER
Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Cutter & Buck har bekräftat beställningen skriftligen till din uppgivna e-postadress (”Orderbekräftelsen”). Du uppmanas att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Cutter & Bucks kundtjänst i framtiden. Det avtal som du ingår i samband med en beställning omfattar bara betalning och leverans för den aktuella beställningen och sedan betalning och varan har uthämtats har Kunden inte några ytterligare betalningsförpliktelser gentemot Cutter & Buck . Villkoren gäller dock alltjämt mellan parterna för de köpta varorna.

Om Cutter & Buck av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer Cutter & Buck att informera dig om detta snarast möjligt. Om Cutter & Buck redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.

Cutter & Buck eftersträvar att du ska få Orderbekräftelsen senast tjugofyra (24) timmar efter det att beställningen har mottagits av Cutter & Buck. Om en beställning görs på fredag, lördag eller helgdag kan Orderbekräftelsen komma att dröja något, men Cutter & Buck försöker då att bekräfta denna senast klockan 18:00 första följande arbetsdag. Beställningen bekräftas endast om Cutter & Buck kan fastställa kundens adress.

Genom att göra en beställning bekräftar du att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Cutter & Bucks behandling av personuppgifter finns här. (här ska Ida på MGNS göra en länk till ny under sida som heter Integritetspolicy).

4. LEVERANSTID OCH AVISERING – FRAKTPOLICY

Vid order över 499 kr debiteras ingen frakt. Vid order under 499 kr debiteras frakt på 69 kr. Notera att vi endast levererar inom Sverige!

Leverans av varor som finns i lager sker normalt inom två (2) till tre (3) arbetsdagar till Postens utlämningsställen. Under högsäsong (t ex jultid) kan leveranstiden bli något längre. Tiden räknas från det att Cutter & Buck skriftligen bekräftat beställningen genom Orderbekräftelsen. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och Cutter & Buck garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna leveranstider då oförutsedda förseningar hos oss eller hos transportör kan uppstå.

Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och sändningsnumret. Om du vill låta ett ombud hämta ditt paket behöver ombudet visa upp både din och sin egen legitimation. Du får alltid en avisering som visar var och när paket skall hämtas. Avisering skickas via SMS om kunden lämnat mobilnummer, annars via brev.

När din order är packad skickas ett mail till dig med sändningsnumret, vilket innebär att du kan följa de beställda varornas resa från Cutter & Buck ända fram till utlämningsställe.

Kunden ska lösa ut paketet fjorton (14) dagar från det att avisering skickats via SMS eller post. För alla paket som inte löses ut förbehåller sig Cutter & Buck rätten att debitera Kunden 295 SEK för Cutter & Buck uppkomna kostnader för returfrakt och hanteringskostnad.

5. BETALNING 
Kunden ska betala sin beställning via Cutter & Bucks samarbetspartner som för närvarande är Klarna Bank AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0437.

Din betalning är säkrad genom att Cutter & Buck använder Klarna som betalväxel. Klarnas system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av Klarna och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med ”https://” samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Cutter & Buck har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter. Observera att Klarna tillämpar egna villkor för betalningen, som du hittar här.

6. ÅNGERRÄTT
Vid köp av varor på Webbplatsen har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (SFS 2005:59).

Ångerrätten gäller inte för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

6.1 HUR DU ÅNGRAR DITT KÖP
Om du vill ångra köpet ska du kontakta Cutter & Buck:s kundtjänst via e-post; info@cutterbuck.se, inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2 HUR DU RETURNERAR VARAN
Varorna ska skickas väl emballerade (använd originalemballage om möjligt) och vara i oanvänt skick, med etiketter kvar på varan och bör  läggas i eventuell originalkartong. Vid utövande av ångerrätten ansvarar du för varans skick efter det att du har mottagit varan, samt under returfrakten. Returfrakten betalas av Kunden (69 kr)

6.3 ÅTERBETALNING EFTER UTNYTTJAD ÅNGERRÄTT
När Kunden ångrar sitt köp betalar Cutter & Buck tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan minus returfrakten 69 kr. Cutter & Buck reserverar sig för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Cutter & Buck erbjuder.

Cutter & Buck betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Cutter & Buck tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Cutter & Buck får dock vänta med återbetalningen tills Cutter & Buck tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. BYTE
Vi utför inga byten, önskas en annan storlek eller färg, returneras varan till oss och en ny order görs av kunden. Kontakta kundtjänst info@cutterbuck.se om retur önskas.

8. REKLAMATION
Cutter & Buck garanterar att varje försändelse undersöks innan den skickas till Kunden. Skulle varan trots detta ändå vara trasig eller felaktig när den anländer till Kunden kan varan reklameras till Cutter & Buck.

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Webbplatsen är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

Om en vara som du har köpt är defekt tillämpar Cutter & Buck gällande konsumentlagstiftning. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast genom att kontakta vår Kundtjänst. Vid reklamation ska den förtryckta retur- och reklamationssedeln användas.

Vid reklamation skall anledningen till reklamationen anges. Reklamationsadresslappen är förbetald. Används denna står Cutter & Buck för den fraktkostnad som uppkommer vid en reklamation. Cutter & Buck ersätter aldrig fraktkostnader som uppkommit på annat sätt. Ersättningsleveransen från Cutter & Buck sker helt utan kostnad för Kunden.

Reklamation måste alltid göras via Cutter & Bucks kundtjänst, kontakt via telefon 0524 – 283 00 eller på e-post info@cutterbuck.se. Cutter & Buck förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans och i sista hand återköp.

9. CUTTER & BUCKS ANSVAR
Utöver vad som följer av Villkoren, tvingande konsumenträttslig lagstiftning eller lag om produktansvar, ansvarar Cutter & Buck inte för skador som orsakats Kunden eller tredje Part till följd av Kundens användning av Webbplatsen eller beställningar som gjorts genom Webbplatsen.

10. FORCE MAJEURE
Cutter & Buck har inte något ansvar för förseningar, skador eller förluster som orsakas av en omständighet inträffar som står utanför Cutter & Bucks skäliga kontroll, t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser (force majeure). Vid force majeure ska Cutter & Bucks förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder, och om en force majeure-händelse försenar fullgörandet av köpeavtalet överstiger två (2) månader har såväl du som Cutter & Buck rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

11. ÅLDERSGRÄNS
Cutter & Buck expedierar, enligt svensk lag, inte köp till personer under 18 år. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans godkännande.

12. INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTIGHETER
Cutter & Buck reserverar sig för eventuella text- och bildfel på Webbplatsen.
Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på Webbplatsen tillhör Cutter & Buck eller dess licensgivare. Varken hela eller delar av innehållet får kopieras eller användas, för annat än Kundens personliga och icke-kommersiella bruk, utan föregående skriftligt medgivande från Cutter & Buck.

13. ÖVERLÅTELSE
Cutter & Buck förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

14. TVISTER
Villkoren lyder under svensk rätt och tvister med anledning av Villkoren, eller som gäller Villkorens giltighet, ska avgöras av allmän domstol.

Om du är missnöjd med en vara som du har köpt ber vi dig att reklamera varan enligt punkt 8 ovan. Cutter & Buck kommer att pröva reklamationen och svara dig. Om du av någon anledning inte är nöjd med Cutter & Bucks bedömning kan du som konsument ansöka om att ditt ärende prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Cutter & Buck följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Mer information kan du hitta hos Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.

15. BOLAGSINFORMATION

New Wave Mode AB, organisationsnummer 556312-5771 är registrerat med huvudkontor på adress Åkarevägen 18, 455 83 Dingle med styrelsens säte i Västra Götalands län, Munkedals kommun. Huvudsaklig verksamhet är handel med konfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Momsregistreringsnummer (VAT): SE556312577101.

Webbplatsen drivs genom New Wave Mode AB, org nr 556312-5771, med adress Åkarevägen 18. Avtal om köp på Webbplatsen ingås därför med New Wave Mode AB och med ”New Wave Mode AB” i dessa villkor avses Cutter & Buck.

Kontaktinformation till Cutter & Bucks kundtjänst:
• E-post: info@cutterbuck.se
• Telefon: 031-712 89 80

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.